آموزش و راهنمایی

آموزش و راهنمایی

شرکت بهاران پالایش سبز پارسیان، برای مشتریان یک برنامه جامع آموزشی و راهنمایی‌های لازم را فراهم می کند.

راهنمای کار با خط، موارد زیر را شامل می‌شود:

  • روش عملیاتی استاندارد (دستورالعملهای عملیاتی استاندارد) برای کار کردن خط تصفیه روغن
  • راه اندازی کارخانه
  • خاموش کردن سیستم
  • عیب‌یابی مشکلات احتمالی

 آموزش به اپراتور در محل پروژه انجام می‌شود .

برنامه‌های آموزشی یک منبع ارزشمند است و به عنوان بخشی از بسته فنی اضافه شده است.

© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu