تین فیلم خشک کن

تین فیلم خشک کن

خشک کن تین فیلم – خشک کن لایه نازک – خشک کن تحت خلاء – خشک کن خوراکی – خشک کن دارویی – خشک کن حلال – و…

بازیافت سبز  طراح و سازنده برتر روش تین فیلم درخاورمیانه برای خشک کردن تغلیظ کردن محصولات روان و ویسکوز و مخلوط ها است. ما تولید کننده برتر فن آوری تبخیر فیلم نازک در ایران هستیم،خشک کن های فیلم نازک با ایجاد یک لایه محصول نازک و همزده روی سطح داغ بهترین شرایط تبخیر و خشک شدن را ایجاد می کند. ضخامت فیلم به طور معمول در محدوده کمتر از یک تا چند میلی متر است. در خشک کن های فیلم نازک عمودی ، خوراک مرطوب توسط یک حلقه توزیع روی دیواره گرم شده توزیع می شود و به طور مساوی بر روی آن در یک فیلم نازک توسط تیغه های آویز قرار می گیرد. 

اجزای فرار  از محصول خارج می شوند ،به سمت بالا عبور می کنند و  و سپس در یک کندانسور خارجی قرار می گیرند. پودر یا سیال خشک به دست آمده در پایین به طور مداوم از طریق یک سیستم  مناسب تخلیه می شود. مدت زمان اقامت محصول بین 30 تا 60 ثانیه است.

    تماس با ما