فرآورده ها و ضایعات نفتی

فرآورده ها و ضایعات نفتی

کشور ایران به دلیل نفت‌خیز بودن محصولات مختلفی برای تحقیقات و فرآوری دارد؛ این گروه آمادگی خود را برای همکاری در زمینه خوراک‌های پایه نفتی به منظور استفاده و کاربردی کردن تکنولوژی تقطیر مولکولی تحت خلاء بالا و تبخیر در فیلم نازک، استخراج با حلال را اعلام میکند و اماده است تا در این زمینه وارد همکاری مشترک شود. 

اولویت های شرکت برای همکاری:

بالابردن کیفیت محصولات - نوآوری در تولید محصول - بالابردن راندمان - خاص بودن و تک بودن 

© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu